Maziva

Maziva

 

Mazadla různých druhů určená pro mazání strojních součástí. Složení maziva určuje jeho vlastnosti a tím i oblasti použití. Podle konkrétních provozních podmínek dané aplikace je možné vytipovat vhodné mazivo, které umožní bezproblémový chod strojního zařízení v požadovaném časovém intervalu.