Zákaznická linka
569 427 754
(Po–Pá, 7:00–16:00)
Chybí vám jen 5 000,00 Kč
do dopravy zdarma!
Prázdný košík
Váš košík je prázdný
Chybí vám jen 5 000,00 Kč do dopravy zdarma!
Menu

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní případy realizované prodejcem v rámci internetového obchodu mateza.cz, včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivých případech odchýlit pouze na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího.

Obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodávajícím, tedy od okamžiku, kdy prodávající kupujícímu potvrdí (e-mailem nebo faxem) přijetí jeho objednávky.

Provozovatel internetového obchodu a dodavatel zboží:

MATEZA spol. s r.o.
Pod Kyjovskou 4166, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: +420 569 427 754, Fax: + 420 569 421 512
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČ: 15059278, DIČ: CZ15059278

1. Základní ustanovení a dodací podmínky

Vytvořením objednávky ze strany kupujícího v internetovém obchodě vzniká mezi prodávajícím a kupujícím obchodní vztah dle ustanovení § 1731 a následujících občanského zákoníku a řídí se těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě internetové objednávky kupujícího.

Kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a za dodané zboží zaplatit kupní cenu, sjednanou dle odstavce 2 a 3 této smlouvy.

Každá objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího (název dle Obchodního rejstříku, adresu sídla, IČ, DIČ v případě plátce DPH, adresu, kam má být dodávka realizována, pokud je rozdílná od adresy sídla objednatele), údaje o kontaktní osobě, včetně uvedení telefonního čísla, faxu a e-mailové adresy.

Za chyby v dodávkách, vzniklé z důvodu chybných identifikačních údajů, nese zodpovědnost kupující.

Prodávající může z určitých důvodů odmítnout registraci nově příchozího kupujícího (vícenásobná registrace jednoho kupujícího, apod.). Po zpracování objednávky zašle prodávající v co nejkratší době e-mailem, popř. faxem kupujícímu potvrzení objednávky, ve kterém upřesní termín dodání, platební a dodací podmínky.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena pouze v položkách, na kterých se obě strany bez rozporu dohodly.

2. Cena zboží

Ceny dodávaných produktů jsou platné k datu vystavení objednávky a rozumí se ex works Mateza. Ceny jsou uváděny v Kč, není-li dohodnuto jinak, a bez DPH. Ke každé ceně je připočítána DPH dle aktuálně platné sazby. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura (daňový doklad), kterou je prodávající oprávněn vystavit v den vyskladnění zboží nebo provedení výkonu.

Faktury (daňové doklady) jsou splatné do 14 dnů od data jejich vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Platba proběhne v hotovosti nebo bankovním převodem. Dnem zaplacení je den přijmutí hotovosti nebo den připsání platby na účet prodávajícího. Při opoždění platby je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

Registrovaným zákaznickým subjektům je pro nákup v internetovém obchodě poskytována sleva na nabízené produkty v dohodnuté výši, která je stanovena na základě odebraného objemu zboží. Případné individuální smluvní ceny jsou možné po dohodě kupujícího s prodávajícím.

3. Doprava, převzetí zboží a splnění objednávky

Náklady spojené s doručením zboží zákazníkovi účtuje prodávající zvlášť. Dopravce a trasu přepravy určuje prodávající. Výše přepravného je stanovena s ohledem na druhu dopravy a hmotnosti zásilky podle aktuálně platného ceníku.

Standardní zásilky jsou zasílány prostřednictvím České pošty (Balík do ruky), popřípadě přepravní službou GLS nebo po dohodě kurýrní službou ČD. Zásilky o vyšší hmotnosti jsou přepravovány prostřednictvím společnosti Geis Transport nebo Toptrans.

Pro převzetí zboží kupujícím se sjednává postup dle § 451 Občanského zákoníku.

Objednávka je splněna dnem převzetí zboží kupujícím.

Vlastnické právo na dodané zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem připsání fakturované částky v plné výši na účet prodávajícího.

4. Způsob úhrady

Dobírka -  platba bude uhrazena přepravci při převzetí zboží.

Bankovním převodem - na účet prodávajícího s předem stanovenou splatností faktur.

V hotovosti – při osobním odběru zboží na pobočce Mateza.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Záruka

Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

Prodávající poskytuje zákazníkovi na své zboží záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje zboží. Zboží uznané prodávajícím jako vadné, bude zákazníkovi oproti vrácení příslušného zboží dobropisováno nebo bezplatně nahrazeno, a to v takovém provedení, jaké bylo dohodnuto v kupní smlouvě.

Záruka na zboží zaniká:

  • pokud bylo zboží poškozeno v důsledku havárie zařízení, kterého součástí toto zboží bylo, a havárie nebyla způsobena prokazatelnou vadou zboží
  • pokud byly na zboží provedeny zásahy, úpravy popř. opravy bez souhlasu prodávajícího
  • pokud bylo zboží použito pro jiné účely, kterým zboží nevyhovuje svými technickými parametry, bylo nadměrně zatěžováno, bylo užíváno v nevhodných provozních podmínkách apod.
  • pokud došlo k poškození zboží z důvodu nesprávné nebo neodborné montáže
  • nedodržením všeobecně platných zásad a postupů pro daný druh práce
  • pokud došlo k poškození zboží nesprávnou manipulací nebo skladováním
  • pokud k vadám došlo v důsledku jiných okolností mimo procesy spadající pod kontrolu společnosti

6. Platnost kupní smlouvy

Kupní smlouva platí do doby splnění objednávky.

Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže je kupující v prodlení se zaplacením faktur nebo jestliže neodebere zboží, které je zasláno na dobírku.

Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle kupujícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. výše, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co mu bylo plněno. Doporučujeme Vám využít náš připravený formulář pro odstoupení od smlouvy.

Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. Ostatní

Ostatní ujednání, jež nejsou uvedená v těchto podmínkách, se řídí občanským zákoníkem ČR.