Mazací technika

Mazací technika

 

Prvky mazací techniky zabezpečují uložení, dopravení, filtraci a dávkování maziva v různé formě na konkrétní mazací místo strojního zařízení. Vlastní mazání lze realizovat buď jednotlivě v daných mazacích místech stroje nebo prostřednictvím centrálního mazacího okruhu, ručně, elektromechanicky, elektrohydraulicky apod.