Mazací lisy

Mazací lisy

 

Ruční, pneumatická nebo elektrická zařízení, sloužící k individuálnímu mazání mazacích míst strojů prostřednictvím mazacích hlavic. K nejpoužívanějším typům patří lisy plněné pomocí 400 ml kartuší s příslušným mazivem. Patří sem i automatické maznice, které umožňují automatické dodávání malého množství čistého plastického maziva nebo oleje do mazacího bodu v pravidelných intervalech.