Chemické produkty - tmely, lepidla, těsnění, aj.

Chemické produkty - tmely, lepidla, těsnění, aj.

 

Produkty chemie mající široké uplatnění ve všech oborech strojírenství a autoopravárenství. Patří sem zejména lepidla, těsnicí hmoty, čisticí a mazací prostředky, přípravky na ochranu proti korozi atd.